Přidejte se k nám
na Facebooku...
Aktuality z naší činnosti:
Výroční zpráva spolku 2016 zobrazit.

Zábavné léto v knihovně zobrazit akci.

Dne 3.6.2017 jsme pro děti uspořádali dětský den v České Rybné,největší obavu jsme měli, aby nám vyšlo počasí,ale jak se následně ukázalo naše obavy byly zbytečné a s dětmi jsme si den náležitě užili.

Ve dnech od 24.5. do 4.6.2017 budeme nabízet předměty s motivem spolku, které nám nechalo vyrobit Grafické studio LUCZI DESIGN s.r.o..Touto akcí chceme požádat lidičky dobré vůle,aby nás podpořili v našem úsilí, kterým se snažíme motivovat ostatní spoluobčany,aby podporovali,nadace ,spolky,neziskovky,které vynakládají veškeré své usilí na pomoc potřebných dětí,které nemohou vzít svůj osud do vlatních rukou.

Začátkem února jsme darovali Azylovému domu v Sokolově oblečení pro dospělé, které jsme získali ze sbírky, kterou jsme pořádali v prosinci 2016 v Hlinsku.

Dne 1.2.2017 jsme předali dětskému domu v Radoníně ošacení a hračky,ze sbírky,kterou jsme pořádali v měsíci prosinec 2016 v Hlinsku.

Pro matky s dětmi v azylovém domě v Chrudimi jsme k vánocům ušili a věnovali deky a polštářky, věříme že naše pomoc udělala radost nejen potřebným, ale i celému personálu v azylovém domu, se kterým chcceme i v letošním roce spolupracovat a obdarovávat.

Pro vánoce 2016 jsme pro děti ve spolupráci s věznicí Světlá nad Sázavou připravili výrobu postaviček zvířátek, které pro nás vyrábějí odsouzené ženy ve zmiňované věznici.Takto vyrobené hračky následně darujeme dětem,které nemohou trávit vánoce doma s blízkými z jakéhokoliv důvodu.

V srpnu 2016 jsme pro dětí z dětských domovů Radetín a Štíty zajistili školní potřeby pro začátek nového školního roku, také zde cheme poděkovat manželům Martínkovým, kteří se na zajíštění podíleli. Darovací smlouva.

Od května 2016 spouštíme nový projekt ,,Vyrob a daruj jedno srdíčko" , který je zaměřen na pomoc dětem se zdravotním postižením. Myšlenka tohoto projektu tkví v tom, že srdíčka, která se u nás vyrobí poslouží k financování dalších potřebných dětí.

Pomoc pro Ramona Dne 13.března 2016 jsme spustili nový projekt s firmou Arbolet, která pro nás systémem hlasování střádá finanční prostředky, pro Ramona, kterému zajisťujeme peníze na transparentním účtu. Transparentní účet: 2108643648/5500 , variabilní symbol: 12022006, název účtu Fernandéz Ramon

Ramon se narodil v roce 2006 v Chrudimi jako úplně zdravé dítě, užíval si dětství až do svého 4 roku,kdy se mu stala nehoda. Došlo k roztříštění stehenní kosti. Po operaci se noha špatně hojila a Ramon na nohu nedošlapnul. Při jedné z kontrol odeslali Ramona do Fakultní nemocnice v radci Králové,kde ho hospitalizovali a tam také podstoupil vyšetření. Při jedné z návštěv se dozvěděli rodiče Ramona zdrcující zprávu - Ramon trpí svalovou dystrofií.

Ramonovi doporučili dětskou neurologii v pražském Motole,kde také rodičům vyslětlii co tato nemoc obnáší a jak bude pokračovat,bohužel se nemýlili.Do roka zůstal Ramon nejen na vozíku,ale je odkázán na pomoc druhých.

Přeci,ale jen dal Ramonovi malou jiskřičku naděje Doc.Vonráček,když rodičům Ramona nastínil, že existuje možnost v Tel Avivu-Izrael, kde by probíhala terapie kmenovými buňkami. Dobré je, že se Ramon dostal do databáze čekatelů. Na druhou stranu jde o velice nákladné léčení cca 1.000.000,- Kč. Proto se rodina obrátila pro pomoc ve veřejné sbírce.

Spolek Svět nemocných dětí ve spolupráci s Potravinářskou bankou se sidlem v Hradci Králové pobočka Pardubice základna Nové Hrady u Skutče zastoupenou paní Mgr.Blankou Vopařilovou uzavřeli smlouvu o spolupráci na dodávky potravin pro slabé děti v rodinách, nebo rodiny ,které doloží,že nejsou schopné zajistit dětem řádnou denní stravu né vlastní vinou. Žadatelé se mohou přihlašovat o potraviny od 1.září 2015 na emailu www.stránkách, nebo na budoucnostnemocnychdeti@seznam.cz

Vyhlásili jsme finanční sbírku s názvem pomoc Nepálu.Každý kdo chce pomoci může jakoukoliv částku zaslat na účet 237337496/0300 VS 26042015,Veškeré finanční prostředky budou předány

15.4.2015 jsme uspořádali velikou sbírku ošacení a hraček v Hlinsku a v Táboře,sbírka bude rozdělena na dvě poloviny,jednu polovinu předáme zde dětem z dětských domovů a slabších rodin.Druhá polovina bude ve spolupráci s Červeným křížem zaslána do Nepálu.

V sobotu 7.3.2015 jsme navštivili nemocnici Havlíčkův Brod dětské oddělení, kde jsme věnovali dětem polštářky, které vyrábíme. Chceme alespoň trochu touto cestou zpříjemnit dětem pobyt ve zdravotnickém zařízení.

Dne 21.1.2015 jsme předali azylovému domu Centum J.J.Pestalozziho o.p.s.v Chrudimi ošacení ze sbírky kterou jsme pořádali 19.listopadu 2014 v Hlinsku. Ošacení bylo věnováno matkám samoživitelkám a lidem bez domova. Smlouva k nahlédnutí ZDE

18.12.2014 jsme navštívili dětský domov Štíty, kam jsme dovezli dětem hračky, které dostali k vánocům pod stromečkem.Věříme, že jsme dětem udělali alespoň malou radost a vyloudili úsměv na jejich tváří. Zároveň jsme se s vedením dětského domova ve Štítech domluvili na další spolupráci,kterou chceme v roce 2015 dále rozvíjet.

Pro děti z dětských domovů Tábor a Štíty jsme 30.11.2014 zajistili loutkovou pohádku ,,Drak",kterou shlédlo 42 dětí.Po představení byli děti pozvány na prohlídku loutek a seznámení jejich vodičů.Zde chceme poděkovat Loutkovému souboru v Hlinsku,který celou pohádku nastudoval a zahrál.Vše se odehrálo ve Společenském domě v Hlinsku.Zde se omlováme všem,které jsme informovali,že se bude pohádka hrát na Veselém Kopci pod názvem ,,Perníková chaloupka",pro velikou zimu jsme museli představení přemístit do tepla. Představení bylo spojeno mikuláškou nadílkou,kterou jsme dětem rozdali po představení. Celkovou cenu nadílky zde neuvádíme, máme za to, že to není důležité.

Na den 5.12.2014 (mikulášská nadílka) jsme zajistili ve skanzenu Veselý Kopec u Hlinska loutkové představení pro děti z dětských domovů z táborska ,,pohádku Perníková chaloupka"

Tímto chceme ukázat dětem jak vlastně taková loutková pohádka vzniká. Odjezd na představení je plánován kolem 13 hod z vlakového nádraží v Táboře. Představení začne v 15.00 hod. a skončí cca kolem 16.00.hod. Po jeho skončení bude krátká diskuze s vodiči loutek,kde se budou moci děti zeptat na všechno co je kolem loutek zajímá. Následně bude pro všechny děti připravena mikulášská nadílka. Návrat je plánován na 19.00 hod. zase na vlakovém nádraží v Táboře. Doprava bude zajištěna společností autobusová doprava Jaromír Dvořák Tábor, investorem celé akce je OS Svět nemocných dětí. Za celou akci zodpovída paní Rosica Odvárková

Chtěli bychom zde poděkovat společnosti Veba textilní závody a.s. Přadlácká 89,550 01 Broumov za movitý dar, který nám poskytli na splnění našich cílů v sociální a humanitární činnosti.

Děkujeme firmě Látky - Mráz, Haškova 10, 170 00, Praha 7 za poskytnutý věcný dar,ve fomě látek. Daru využijeme na podporu projektu Jeseníky pro děti. Darovací smlouva.

Spustili jsme nový projekt Jeseníky pro děti. Začali jsme předělávat na Muně naši budovu jako ozdravovnu pro děti, toto nám zabere mnoho času, ale věříme, že se vše vydaří. Nyní spolupracujeme s ing.Dohnálkem z Prahy, který nám kreslí projekt na předělání budovy na Muně.

Zřídili jsme vlastní chráněnou dílnu, kterou najdete na adrese: Adresa dílny Pořín 700,PSČ 391 55, tel.: +420 381 211 460
Přispějte na konto
Pokud zašlete na naše konto finanční příspěvek budeme velmi rádi, když nám také zašlete kontakt na Vás. Budeme Vás kontaktovat jakým způsobem byli použity finanční prostředky a komu byli poskytnuty.
Číslo konta na které jsou přijímany finanční dary na základě uzavřené darovací smlouvy.

     

Tady chceme také poděkovat všem sponzorům, kteří přispívají na konto spolku Svět nemocných dětí a tím pomáhají dětem s velmi těžkým osudem.
KONTAKT
KUPTE DROBNÝ PŘEDMĚT
ŠANCE
NA ŽIVOT
AKTIVITY
SBÍRKOVÁ POMOC
KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY
SPOLUPRÁCE
S CHRÁNĚNÝMI
DÍLNAMI
PROJEKTY
JAK MŮŽETE POMOCI
KDO JSME
KOMU POMÁHÁME
AKTUALITY
Z NAŠÍ
ČINNOSTI
OTÁZKY
A ODPOVĚDI
Za každou takovou pomoc budete odměněny dětským úsměvem a od nás dostanete děkovný dopis s dárkem zase od nás, který Vás také určitě potěší.
Dále chceme poděkovat všem sponzorům, kteří přispívají na konto spolku Svět nemocných dětí a tím pomáhají dětem s velmi těžkým osudem.

Spolek Svět nemocných dětí © 2013    •    Created  Webdesign & Graphic Studio LucziDesigne
ÚvodKdo jsmeKomu pomáhámeAktuality z naší činnostiOtázky a odpovědiSmlouva o poskytnutí daru